Hemen Ara

Çift Terapisi

Çift terapisi, ilişki danışmanlığı ya da kimi zaman evlilik terapisi olarak adlandırılan psikoterapiler; çiftlerin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri, üstesinden gelinemeyen tekrarlayan sorunlarla başa çıkabilmeleri ya da ilişkilerinden aldıkları doyumu arttırabilmeleri gibi amaçlarla gerçekleştirilen terapilerdir.

Çift terapisi, ilişki danışmanlığı ya da kimi zaman evlilik terapisi olarak adlandırılan psikoterapiler; çiftlerin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri, üstesinden gelinemeyen tekrarlayan sorunlarla başa çıkabilmeleri ya da ilişkilerinden aldıkları doyumu arttırabilmeleri gibi amaçlarla gerçekleştirilen terapilerdir.
Çift ve evlilik terapisi temel amacı, birlikte oluşturulan hedefler çerçevesinde yine birlikte çözümler geliştirmektir. Birliktelik kişilerin hayat görüşleri de dahil hem karakterlerine hem de dış dünyaya bakış açılarına ilişkin pek çok farklılığın bir araya getirilmesi anlamına gelir. Bu farklılıklara çiftlerin yaklaşımları ilişkinin gidişatını belirleyici bir unsur olabilir ve problemli bir ilişkide bu farklılıkların ele alınış şekli değerlendirilmelidir.
Çift terapisi kişilerin karşılıklı ilişki içerisinde ortaya koydukları benliklerini değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeler belli başlı temel kabuller üzerinden oluşturulmaktadır.
Çift terapisi uygulamasında, döngüsellik kavramı merkeze alınmaktadır. Döngüsellik kavramının temelinde ise, çiftlerin ilişkiyi birlikte oluşturduğu kabulü bulunmaktadır. İlişkiye, çiftlerin birlikte oluşturduğu ve geliştirdiği ön kabulü üzerinden yaklaşmak, ilişkide söz konusu olan sorunların her iki taraftan kaynaklı ortaya çıktığı düşüncesiyle, tüm problemlerin yeniden değerlendirilmesine imkan sağlamaktadır.

Telefon +90 542 819 23 20
Email brdemir.bd@gmail.com
Adres
Gevhernesibe Mahallesi, Gök Gç. No:29/32 Kat:8 D:No:29, 38010 Kocasinan/Kayseri
WhatsApp WhatsApp