Hemen Ara

Hiperaktivite

Hiperaktivite, çocuğun gelişimsel dönemine uygun olmayan kaotik ve amaçsız bir hareketlilikti

Hiperaktivite nedir? Belirtileri nelerdir?
Hiperaktivite, çocuğun gelişimsel dönemine uygun olmayan kaotik ve amaçsız bir hareketliliktir. Bu durum okul gibi kurallı ortamlarda da devam eder. Hiperaktif çocuğun eli ayağı kıpır kıpırdır, oturması gereken yerlerde oturamaz, koşuşturup durur ve bazen bir yerlere tırmanır. Ayrıca bu çocuklar sakince oynayamaz ya da boş zaman etkinliklerine katılamazlar. Çok konuşurlar ve devamlı hareket ederler. Ergen ve erişkinler ise koşuşturup dururlar, hareketsiz kalmaları gereken ortamlarda huzursuzdur ve gergindirler.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında başlayan, etkisi tüm bir yaşama yayılabilen, süreğen bir nöropsikiyatrik bozukluktur. Biyolojik kökenleri üzerine yapılan kalıtım, genetik ve beyin görüntüleme araştırmaları bu bozukluğu anlayabilmemiz yönünde önemli katkılar sağlamıştır. İyi tanımlanmış bir psikiyatrik bozukluk olmasına karşın, DEHB tanısıyla ilgili gerek sosyal-kültürel itirazlar ve gerekse eklenen psikiyatrik eş tanılar onun iyi anlaşılamayan bir bozukluk olarak kalmasına yol açmaktadır. Ayrıca rahatsızlığın belirli dönemlerde farklı belirtilerinin ön plana geçişi anne-babaların, eğitmenlerin ve hatta hekimlerin kafasını karıştırabilmektedir.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda tedavi süresi ne kadardır?
DEHB’de uygulanan tedaviler genel olarak ilacın kullanıldığı dönemde etki gösterirler. Bununla birlikte günümüzde DEHB belirtilerini tamamen ortadan kaldıran başka bir tedavi de mevcut değildir. Bu yüzden olguların uzun süreli takibi, özellikle çocuk büyüdükçe ortaya çıkan yeni durumların (ilkokuldan ortaokula geçme, lise ve üniversite sınavlarına hazırlık gibi dönemlerde akademik yükün ve organizasyon becerilerine ihtiyacın artması, arkadaş ilişkilerinin karmaşıklaşması, yaşla sorumlulukların artması, ebeveyn kontrolünün azalması vb) değerlendirilmesi ve buna göre tedavinin gözden geçirilmesi çok önemlidir. Yaşla beraber DEHB belirtilerinin bir kısmında azalma beklendiği için belli dönemlerde uzman kontrolünde ilaç azaltılarak ve kesilerek DEHB’li olgunun takibinin yapılması doğru bir yaklaşımdır.

Telefon +90 542 819 23 20
Email brdemir.bd@gmail.com
Adres
Gevhernesibe Mahallesi, Gök Gç. No:29/32 Kat:8 D:No:29, 38010 Kocasinan/Kayseri
WhatsApp WhatsApp